IT 29 nov 2023

Business intelligence

Business Intelligence (BI) är en övergripande term som beskriver funktioner för extrahering, hantering och analys av stora datamängder. Genom att granska information från olika källor som försäljning, produktion, personal och ekonomi kan en BI-analytiker erbjuda insikter för att göra välinformerade och fördelaktiga prognoser för företaget. Denna analysförmåga liknar delvis rollen som en Planner har inom kreativa yrken.

BI bidrar till att företag kan fatta datadrivna och mer informerade beslut genom att:

 • Identifiera möjligheter för att öka lönsamheten
 • Analysera kundbeteenden
 • Göra jämförelser med konkurrenters data
 • Mäta och utvärdera prestationer
 • Optimera affärsprocesser
 • Förutspå potentiell framgång
 • Upptäcka marknadstrender
 • Identifiera och lösa problem

En BI-analytiker har ofta en bakgrund som kan innefatta:

 • Flera års erfarenhet som systemutvecklare eller specialist inom områden som Data Warehouse eller Business Intelligence
 • Erfarenhet av utveckling i Microsoft Azure
 • Kunskaper i SQL och T-SQL

Ställ din förfrågan här

Dela artikel