Integritetspolicy

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi lagra dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare.

ENKL Frilansservice dataskyddspolicy/GDPR

Genom att använda ENKLs tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy enligt General Data Protection Regulation och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder e-post för att skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad räknas som personuppgifter? 

När du är kund hos oss, eller prenumererar på vårt nyhetsbrev, lämnar du ut personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig och vilken relation vi har till dig. Det kan till exempel vara:

Direkt identifierande personuppgifter:

 • Namn
 • Faktura- och leveransadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Betalinformation

Indirekt identifierande information:

 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll
 • Relaterad information
 • Våra noteringar om dig inför en rekrytering till ett uppdrag eller tjänst

Hur samlar vi in personuppgifter?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, till exempel när du:

 • Skickar e-post till oss
 • Beställer en tjänst

Vi kan också få information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Det kan vara direkt, indirekt eller relaterad information som vi får när du är i kontakt med oss.

Vad gör vi med din information?

Informationen vi samlar in är antingen nödvändig för att kunna ingå ett avtal med oss, för att vi ska kunna utföra de tjänster vi har avtalat om eller för att vi ska kunna kommunicera med dig.

Information för att ingå avtal eller utföra tjänster:

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften:

Avtal, genomförande, fakturering, ta betalt av tjänster, anlita konsulter, informera om ENKL´s verksamhet, marknadsföra ENKL med exempel från dig, marknadsföring och försäljning.

Vi kan använda information om dig för att:
Berätta om våra tjänster  och erbjudande samt skicka nyhetsbrev.

Om du inte vill ha den här sortens information från oss kan du kontakta oss på info@enkl.se

Kommer vi dela vidare din information? 

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Däremot kan vi behöva dela din information med våra kunder/leverantörer för att vi ska kunna utföra det uppdrag vi har avtalat om.  Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert. Om ENKL eller en väsentlig del av ENKLs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information endast så länge som det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer alltid lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut vilken information vi har om dig, rätta eventuella fel samt be oss radera den. Du kan begära en kopia av den information vi har om dig. Kopian är gratis.  Du har rätt att be oss korrigera felaktig information om dig eller komplettera information som är bristfällig.  Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera dina uppgifter. Det kan till exempel styras av bokförings- och skattelagstiftning eller konsumenträttslagstiftning.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du kontakta oss på info@enkl.se

ENKL Frilansservice AB (publ) är registrerat hos Bolagsverket

Organisationsnummer 556699-4454
Adress: Sländstigen 22, 191 38 Sollentuna
Tel: 0731-822926