<- Tillbaka till alla nyheter

Vad gör samarbetet konsult – kund framgångsrikt? Del 1

Jag fick en idé om att fråga några av mina kunder och konsulter om deras erfarenheter kring vad som gör ett samarbete framgångsrikt. Min tanke var att det skulle vara intressant att ställa samma frågor till konsulter och kunder för att sedan kunna jämföra de olika perspektiven. Här är resultatet, det finns många spännande reflektioner för både dig som tar konsultuppdrag och dig som hyr in en konsult.

 

Kundernas perspektiv först

Head of Customer Communication på ett försäkringsbolag

När en konsult börjar ett uppdrag hos er, vad är det viktigaste att tänka på?

– Att konsulten får en bra onboarding, men också att hen får egna uppgifter direkt. En blandning av info och att komma igång och jobba.

 

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?

– Att konsulten tar initiativ, blir självgående, inte ”belastar” dem som hen är tänkt att avlasta för mycket.

 

Du som hyr in konsulter, hur ser du på längden på uppdrag? Vad kan en konsult göra för att ett samarbete ska bli långsiktigt? 

– En riktigt bra konsult, som kan ens egna verksamhet (och inser att man även som konsult behöver förstå helheter), behåller vi gärna, men oftast är konsulter kopplade till vissa projekt, eller är interimslösningar i väntan på anställning eller något annat. Det är inte alltid som konsultens leverans påverkar hur länge hen blir kvar.

 

Business Developer Manager hos en smyckesdesigner

När en konsult börjar ett uppdrag hos er, vad är det viktigaste att tänka på? 

– För konsultens del är det att noga ta in all info som ges och dokumentera väl, så att inte det inte blir frågetecken flera gånger längs vägen.

 

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?

– Att arbeta proaktivt, visa att man är på tårna och att kunna leda projekt utan för många frågor.

 

Du som hyr in konsulter, hur ser du på längden på uppdrag? Vad kan en konsult göra för att ett samarbete ska bli långsiktigt? 

– För att ett arbeta ska kunna bli långsiktigt krävs att konsulter klarar av att arbeta självständigt.

 

Head of Product & Tech / CPO på ett medieföretag

När en konsult börjar ett uppdrag hos er, vad är det viktigaste att tänka på?

– Rätt mycket samma som när en ny anställd ska börja:

  • Tydlighet i vad uppdraget går ut på, vilka förväntningarna är.
  • Ge bra intro, förutsättningar att göra bra jobb.

 

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?

– Nära samarbete i teamet. Att konsulten och övriga tar sig tid att lära känna varandra och hitta bra samarbetsformer.

 

Du som hyr in konsulter, hur ser du på längden på uppdrag? Vad kan en konsult göra för att ett samarbete ska bli långsiktigt?

– För vår verksamhet har det varit/är mest aktuellt med längre uppdrag. Det tar en stund att förstå användarna/produkten/affären och från det kunna leverera värde, få saker gjorda.

– För konsulten: Ta egna initiativ, våga ifrågasätta och komma med ny input/idéer, och naturligtvis leverera på uppsatta mål.

 

 

Konsulternas perspektiv

 Greg Solenström, Design + Animation 

När du som frilansare börjar ett uppdrag, vad är det viktigaste att tänka på? 

– Det viktigaste för mig är att veta exakt vad uppdraget går ut på (ju mer detaljerat desto bättre). Sen är det toppen att ha en tydlig deadline om det finns en sådan + budget.

 

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?

– Tydlig (och relativt snabb) kommunikation är alltid väldigt uppskattat av mig. Det är det som avgör mest hur effektivt uppdraget fullföljs i slutändan.

 

Långa samarbeten kan vara sköna att ha som frilansare, har du några tips på hur ett samarbete kan bli långt?

– Genom att alltid försöka göra mitt bästa i varje steg av uppdraget. Det kan ibland innebära lite längre jobbpass eller ibland interna feedback-rundor bland vänner/kollegor i branschen.

Ser man till att kunden får en allmänt smidig process så ökar chansen att få tillit och längre projekt framöver.

 

Love Lindström, Androidutvecklare

När du som frilansare börjar ett uppdrag, vad är det viktigaste att tänka på? 

– Att snabbt få tillgång till utrustning och system som behövs för arbetet samt att en medarbetare lägger lite extra tid på att svara på alla mindre frågor som oftast uppstår när man ska komma igång på en ny arbetsplats. Ifall det finns dokumentation för teamets dagliga arbete och återkommande rutiner är det såklart bra, men det är ju inte alltid det finns.

 

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?

– Okonstlad och rak kommunikation med de närmaste medarbetarna men helst med hela teamet. Ju enklare det är att prata och ju snabbare man kan utbyta frågor, svar och kunskap, desto bättre kommer det funka.

 

Långa samarbeten kan vara sköna att ha som frilansare, har du några tips på hur ett samarbete kan bli långt?

– Jag har inte jättemycket erfarenhet av detta då jag bara varit på två ställen som konsult. Ifall jag skulle gissa så blir det nog så pass tråkigt att ett långt och givande samarbete kommer ur att båda parter är nöjda. Gör man ett bra jobb som konsult så att kunden är nöjd och ifall kundens motprestation (lön, kontor, förmåner, etc.) gör konsulten nöjd, så tror jag att ett långt samarbete kommer naturligt.

Mats Rydin, Communication Project Manager

När du som frilansare börjar ett uppdrag, vad är det viktigaste att tänka på?
– Förbered dig ordentligt, se till att du laddar inför starten, var i form, rensa andra åtaganden i början för att kunna fokusera 110 % på uppdraget. Se till att du kan lägga den tid som krävs med andra ord.

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?
– Stäm av förväntningarna med din uppdragsgivare, ligger jag rätt i fas? Är det så här du vill ha leveransen? Hur ser tidigare leveranser ut, osv?

Långa samarbeten kan vara sköna att ha som frilansare, har du några tips på hur ett samarbete kan bli långt?
– Bygg nätverk och relationer på din arbetsplats, var där fysiskt mycket. Signa upp på interna aktiviteter. Sälj in dig själv till kollegor till uppdragsgivaren, osv.

 

Stort tack till alla kunder och konsulter som har tagit er tid att svara på mina frågor. Det här är del 1 i min undersökning, fler frågor och svar kommer i nästa artikel.

 

<- Tillbaka till alla nyheter