<- Tillbaka till alla nyheter

Vad gör samarbetet konsult – kund framgångsrikt? Del 2

 

Det finns många perspektiv på vad som gör ett samarbete mellan konsult och kund framgångsrikt. I den här undersökningen har jag frågat några av mina kunder och konsulter om deras erfarenheter kring samarbete. Det här är del 2 i min undersökning.

 

Kundernas perspektiv först

 

Manager Creative Development, Europe Division på svenskt industriföretag

När en konsult börjar ett uppdrag hos er, vad är det viktigaste att tänka på?

– Att man har en precis plan på vad personen ska göra och hur arbetsprocessen ser ut. Att uppdraget är tydligt formulerat, likaså vilka förväntningar man har från bådas perspektiv. Det gör att konsulten kommer in i projektet snabbare och det blir mindre missförstånd.

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?

– Att man har en tydlig dialog med kontinuerlig återkoppling och uppföljning mellan konsult och ansvarig för projektet.

Du som hyr in konsulter, hur ser du på längden på uppdrag? Vad kan en konsult göra för att ett samarbete ska bli långsiktigt? 

– Utifrån vårt perspektiv att man kan ha konsult på minst en månad, och att möjligheten till förlängning kan komma med kort varsel. För vår del är det också viktigt att personen (konsulten) helst kan vår kategori. Då kan hen bli långvarig eller i alla fall plockas in under fler tillfällen under ett år.

 

Chef UX & Design på en svensk bank, främst verksam inom sparande, placeringar och pension

När en konsult börjar ett uppdrag hos er, vad är det viktigaste att tänka på?

– Bra onboarding och tydlig brief från vår sida. Att konsulten är tillräckligt självgående för att komma in i uppdraget och driva det vidare utifrån givna förutsättningar.

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?

­– Självledarskap från konsultens sida och förmågan att samarbeta + självklart att hen har rätt kvalifikationer.

Du som hyr in konsulter, hur ser du på längden på uppdrag? Vad kan en konsult göra för att ett samarbete ska bli långsiktigt? 

– Ju bättre konsulten är på att sköta det nuvarande uppdraget och skapa relationer/se problem och möjligheter, desto bättre förutsättningar för en förlängning. Sedan ser olika företag olika på långvariga konsulter, vi på Avanza vill gärna ersätta dem med egna anställda efter några månader.

 

Konsulternas perspektiv

Nahed Al Khodary, Motion Designer

När du som frilansare börjar ett uppdrag, vad är det viktigaste att tänka på?
– Att förstå kundens behov och utmaningar.

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?
– Tydliga briefer, kommunikation och tillgång till material.

Långa samarbeten kan vara sköna att ha som frilansare, har du några tips på hur ett samarbete kan bli långt?
– Att vara tillmötesgående, enkel att jobba med och vara en som alltid toppar förväntningarna :)

 

Madelene Holmqvist, Marketing Coordinator

När du som frilansare börjar ett uppdrag, vad är det viktigaste att tänka på?
– Jag tycker att det är viktigt att vara lyhörd inför vad kunden vill få ut av mina tjänster. Att vara flexibel. Det är viktigt att visa att man vill utföra ett bra jobb, men det är även viktigt att hålla koll på avtalet. Att överleverera uppfattas som positivt, men det måste vara inom rimliga gränser.

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?
– Att ha en tät kontinuerlig dialog där man stämmer av hur båda parter tycker att det fungerar, var man bör ligga osv.

Långa samarbeten kan vara sköna att ha som frilansare, har du några tips på hur ett samarbete kan bli långt?

– För mig personligen handlar det mycket om att vara lyhörd för vilka områden de eventuellt skulle vilja ha hjälp inom. Att se deras behov och visa att man kan finnas där för att täcka upp det. Jag tycker också det är viktigt att man visar att man är flexibel och engagerad i verksamheten och är där för att utföra ett arbete.

 

Linda Ulving, produktionsledare

När du som frilansare börjar ett uppdrag, vad är det viktigaste att tänka på? 

– Kommunicera med uppdragsgivaren om förväntningar och uppdragsbeskrivning, att vara i tid, ha en positiv och lösningsorienterad attityd etc.

När uppdraget är startat, vad är viktigast för att få det att fungera bra?
– Att få bra kontakt med arbetsgruppen, och få information kring rutiner gällande just det uppdraget och arbetsplatsen så att introduktionen går så smidigt som möjligt för alla inblandade.

Långa samarbeten kan vara sköna att ha som frilansare, har du några tips på hur ett samarbete kan bli långt?
– Göra ett bra jobb, hålla på rutinerna, försöka komma in i gänget på arbetsplatsen och t ex inte bara jobba remote, då finns risk att reduceras till en funktion mer än en person. Visa att man finns tillgänglig och försöka hitta saker att göra om det är lugnt i perioder, visa sitt intresse helt enkelt. Vara positiv och lösningsorienterad.

 

Stort tack till alla kunder och konsulter som har tagit er tid att svara på mina frågor. Det här är del 2 i min undersökning, fler frågor och svar hittar du här.

 

<- Tillbaka till alla nyheter