Rexel bygger inhouseavdelning med ENKL

Rexel är en världsomspännande expert inom professionell distribution av produkter och tjänster för elbranschen. Koncernen vänder sig till tre huvudmarknader: Bostäder, Kommersiella fastigheter och Industrier. Rexel hjälper sina kunder genom att erbjuda ett skräddarsytt och skalbart utbud av produkter och tjänster. Rexel finns på fler än 1 900 platser i 24 länder och har drygt 26 000 anställda. 

Vi har under de senaste åren byggt upp en framgångsrik Inhouse marknadsfunktion. ENKL har varit en viktig part i detta arbete. Vi anlitar ENKL när vi behöver kompetenser vi inte har eller snabbt behöver extra resurser. En stor fördel med ENKL är att de snabbt förstår vilken kompetens vi behöver. Vilket gjort att samtliga konsulter via ENKL haft rätt profil och snabbt kommit in i arbetet. Därigenom har de aktivt bidragit till avdelningens framgång. Samarbetet är enkelt och rättframt vilket uppskattas mycket.
Hans Täckenström

Marketing Director, Rexel Sverige AB