Lediga uppdrag och tjänster

< Tillbaka

TILLSATT Digital producent till byrå – Konsult eller fast tjänst

Södermalm, 2019-11-08

Arbetsplats: Södermalm
Start: Omgående
Omfattning: heltid tills vidare

Byrån söker nu i första hand en frilansare. Det kan vara så att de även vill erbjuda fast anställning på sikt. Digitala Producenten (DP) har primärt ett digitalt produktionsansvar på byrån. I ansvaret ingår att, på uppdrag av byrån produktionsledare och kreatörer designa och producera ut digitala kampanjer, hemsidor och appar mm.

Produktionsansvaret innebär både att själv genomföra produktionen och att skapa ett underlag så att en extern part/resurs kan genomföra produktionen.

I mån av tid och behov kan DP bli involverad i digitala utvecklingsprojekt som ska stämmas av med byråns projektledare/produktionsledare. Produktionsuppdrag går alltid före utvecklingsprojekt.

Ansvarsområden Digital Producer
• Designa och producera hela eller delar av digitala kampanjer.
• Skapa produktionsunderlag för de delar av en digital kampanj som ska produceras av
en extern resurs.
• Designa och producera delar av digitala produkter/tjänster.

• Ansvarig för att allt material som levereras från byrån till slutmottagare är korrekt enligt
specifikation.
• Producera delar av hemsidor för byråns kunder som är mer omfattande till sin storlek
och komplexitet och arbeta i nära samarbete med en digital produktionsbyrå för
slutproduktion/publicering av hemsidan.
• Designa och producera enklare hemsidor för byråns kunder.

• Designa och underhålla byråns hemsida.
• Utformningen av digital kommunikation från byrån, t ex nyhetsbrev mm.

Ansvarsområden för byrån
Digital Producer förväntas vara behjälplig på byrån avseende följande ansvarspunkter och leveranser:
• Aktivt bidra till att utveckla byråns totala digitala kompetens.
• Ansvarar för att genom arbetet i respektive arbetsgrupp verka för att byråns
företagskultur utvecklas i en positiv riktning.
• Vara behjälplig i utvecklingen och uppdateringen av byråns digitala kanaler.
• Aktivt delta i byråns new business arbete – på eget initiativ och inom ramen för de
pitcher som DP blir delaktig i.

Det viktigaste är att kunna Adobe-programmen, producera banners, kunna administrera hemsidor, bygga landningssidor och enklare hemsidor i WordPress, inkl delta i förstudier, ta fram sitemap/wireframes.

Arbetsplats: Södermalm
Start: Omgående
Omfattning: heltid tills vidare
Du måste kunna fakturera ENKL

Maila CV + portfolio

För mer info Jens Beck-Friis 0731-822926