Design 11 januari 2024

Experthjälp Officemallar – konsult

Uppdraget är tillsatt

Ett större bostadsbolag har en uppsjö av mallar och blanketter skapade i Word, Excel och PowerPoint och i pdf-format. Många av dessa är hemmagjorda och följer inte grafiska profilen. De fungerar heller inte alltid optimalt för verksamheten. Kunden behöver experthjälp med att skapa/justera mallar och blanketter.

Beskrivning av uppdraget/rollen:

  • Skapa nya mallar och blanketter i Word, Excel, PowerPoint samt i pdf-format
  • Se över/justera befintliga mallar och blanketter i Word, Excel, PowerPoint samt i pdf-format

Syfte med uppdraget och förväntat resultat:
Vi behöver en expert som kan hjälpa oss att skapa professionella Officemallar utifrån våra behov. Vi vill ha skräddarsydda mallar i Word, Excel, PowerPoint och i pdf-format som fungerar optimalt för vår verksamhet, och som följer vår grafiska profil. Vi har även befintliga mallar som behöver ses över/justeras för att fungera bättre. Mallarna ska vara tillgänglighetsanpassade enligt gällande regelverk.

Omfattning:
Löpande avrop under avtalstiden. Ibland enstaka mallar, ibland flera. Ingen specifik volym garanteras.

Uppskattad omfattning ska ses som en kvalificerad uppskattning. Det framtida behovet kan komma att överstiga eller understiga här angiven kvantitet. Vi garanterar på så sätt ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.

Period:
1 februari + ca 12 månader

Placering:
Distans

Option på förlängning:
Ja

Kunskap och erfarenheter:
Expertkunskap inom Officemallar och som har förmåga att anpassa dem efter verksamhetens behov. Såväl programmeringskompetens som formgivning.

Efterfrågade underlag:
Exempel på uppdrag/mallar från minst tre olika uppdragsgivare.

Tillgänglighet:
Under kontorstider vardagar. Löpande avrop under avtalstiden.

 

Uppdraget är tillsatt

 

Dela jobbannons