Lediga uppdrag och tjänster

< Tillbaka

TILLSATT Översyn visuell profil för en AD – Konsult

Stockholm, 2019-11-06

Kunden är ett logistikföretag och ser ett behov av att se över sin logotyp då den upplevs omodern. I samband med detta finns möjlighet att utöver logotypen utveckla och förstärka den övergripande visuella grundidentiteten för skapa ett starkare uttryck av varumärket som helhet och som bättre speglar den bild som företaget vill förmedla. Detta ser man omfattar logotyp, inklusive ev variationer, färger, typografi, grafiska format, och foton/fotostil. Man vill att logga/visuella identitet ska spegla vad de är/gör och deras ambitioner:

– Modern
– Jobbar med hållbarhet/miljö, service
– Öka varumärkeskännedom
– Ge ett mer professionellt intryck
– Samt vara tydlig och lätt att känna igen
– Uppdraget omfattar hela deras profil

Kunden är ute efter en konsult som i tätt samarbete med kommunikationschefen skulle vilja åta sig att se över och komma med förslag på hur de kan uppdatera den grafiska profilen. Uppdraget startar i början på december och har en omfattning på ca 50 timmar. Du kommer både sitta på plats hos kund och jobba från eget hemmakontor. Kunder finns i Västberga.

Är du intresserad så maila dina arbetsprover/case till mig.

För mer info Jens Beck-Friis 0731-822926 jens@enkl.se