Lediga uppdrag och tjänster

< Tillbaka

Service Designer roadmap för SVT – konsult

Stockholm, 2019-07-03

Avropsförfrågan från SVT:
Uppdraget omfattar att – tillsammans med projektteamet och SVT:s arkitekter:

• Ta fram en dokumentation av den interna processen på SVT Nyheter (nuläge)
• Ta fram en Service Blueprint (önskat nyläge) – eller motsvarande underlag som visar både användarresorna och de processer och system som stödjer användarresorna.
• Ta fram ett förslag på roadmap utifrån ovanstående

Krav:

• Dokumenterad erfarenhet av framtagande av kund-/användarresor
• Service Design/Service Blueprint
• 2 referenser från uppdrag av liknande art

Syftet med arbetet är att skapa ett underlag som SVT Nyheter och SVT Produktion & Teknik kan använda för att ta beslut om en roadmap för förbättrat teknikstöd för SVT Nyheters personal, samt vilka åtgärder som krävs i verksamheten för att dessa teknikstöd ska få faktisk effekt.

Du måste vara svensk medborgare och kommunicera felfritt på svenska. Är du intresserad så finns mer information gällande detta avrop.

Start: ca 19/8 2019
Slut: 20/12 2019
Site: SVT Stockholm, omfattning minst 80%
Timarvode: 800 ex moms.

Kandidater utvärderas löpande. Mer info Jens Beck-Friis 0731-822926