Lediga uppdrag och tjänster

< Tillbaka

UX-writer till uppdrag i Norrköping (ej distans)

Norrköping, 2020-06-26

Start: 17 augusti 2020

Jobbeskrivning:

Som UX Writer ska konsulten tillsammans med övriga roller i utvecklingsteamet ha fokus på det användarcentrerade arbetet utifrån ett informationsperspektiv och delta aktivt i ett tvärfunktionellt och agilt team genom hela designprocessen. Målgruppen omfattar sökande som kommer från hela världen samt andra intressenter som arbetsgivare, universitet och offentliga biträden. Den textuella informationen tas fram på både svenska och engelska. Det är viktigt att konsulten utgår från riktlinjer om Klarspråk och Tillgänglighet i sitt arbete samt ”best practice” för att nå fram till mottagaren med textuell information.

Uppdraget omfattar att:

– Bidra till en optimal användarupplevelse av Migrationsverkets e-tjänster genom att stötta användaren med relevant information, utformad på klart och tydligt sätt, med rätt tonalitet, på rätt ställe av användarresan.

– Skapa innehållsstrategi – Vilket innehåll skapar mest värde för användaren?

– Integrera innehåll och design: säkerställa att innehållet är anpassat till UX-designen och den plattform som används.

– Producera innehåll; allt från längre till kortare informations- och hjälp texter, rubriker, frågor, namn på länkar och knappar.

– Ansvara för helhetsperspektivet på UX Writing området, dels genom själva e-tjänsten men även för den information som kommuniceras innan användaren ansöker och efter.

– Utföra arbetet med input från Kommunikationsavdelningen som också är delaktiga i projektet.

– Tillämpa riktlinjer för Tillgänglighet och Klarspråk, enligt de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med digitala tjänster i offentlig sektor. Lagen som reglerar detta heter ”Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service”. Se vidare i stycket ”Tillgänglighet och Klarspråk” nedan.

– Producera texter på både engelska och svenska. Bör kunna översätta texter från engelska till svenska och svenska till engelska.

– Vara uppdaterad med UX research som utförs inom projektet för att vara uppdaterad med användarnas behov.

– Kunna analysera data som statistik och annan kvantitativ input från t.ex. användarenkät för att se var förändring av text/information kan behöva göras.

Användarcentrerat arbetssätt:

I detta uppdrag omfattar ett användarcentrerat arbetssätt exempelvis följande aktiviteter och områden: kartläggning av verksamhetens och målgruppernas behov (user research) genom intervjuer, fältstudier, workshops, fokusgrupper, analys av målgruppsarbetet, dokumentation och visualisering t.ex. i form av personor, scenarier och kundresor.

Designprocessen:

Vi ser att följande faser ingår i designprocessen:

– Utforska målgruppen och deras behov

– Definiera vilket problem som ska lösas

– Utforska och utvärdera alternativa lösningar

– Välj lösning, ta fram konceptdesign och detaljsdesign

Tillgänglighet och Klarspråk:

För att texter på webbplatser ska vara effektiva att läsa, och för att kunna förstås av ett stort antal läsare, bör de skrivas på ett så enkelt och begripligt språk som möjligt. Klarspråk är myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Den som talar eller skriver klarspråk anpassar sig efter mottagaren. Vi som arbetar på en myndighet är skyldiga att använda klarspråk i tjänsten, eftersom språklagen säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Konsulten ska ha:

– 5 års arbetslivserfarenhet av användarcentrerat arbete med digitala produkter

– 3 års erfarenhet av att specifikt arbeta som UX writer.

– Kommunicerar väl på svenska och engelska i skrift.

– 3 års erfarenhet av User research som t.ex. design och utvärdering av kvalitativa användarintervjuer. Förmåga att använda insikterna till att förbättra användarupplevelsen av produkten.

– 1 års erfarenhet att arbeta i ett tvärfunktionellt, agilt team med kompetenser som utvecklare, kravanalytiker, UX designers, kommunikatörer.

– 1 års erfarenhet att utgå från data från enkäter och statistik.

Meriterande kompetens:

Kunna översätta texter från svenska till engelska samt vice versa.
1 års erfarenhet av designverktyg som Adobe XD.

Startdatum: 2020-08-17
Längd: 2020-10-31 med option om förlängning till 2021-01-31
Plats: Norrköping (obs ej distans)
Arbetstid: 100%
Språk: Svenska

Vänligen ansök till jens@enkl.se

– ditt uppdaterade CV

– timpris ex moms (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Är du intresserad av uppdraget rekommenderar vi dig att ansöka omgående.