11 december 2013

TILLSATT Webbutvecklare-WordPress-HTML5-CSS3 till digital byrå i Sthlm (Anställning)

Bakgrund:
En digitalbyrå med fokus på konsumtion av mediatjänster i mobila enheter söker nu en medarbetare till deras nya kontor i Gamla Stan. Bland deras kunder finns några av de mest framgångsrika företagen inom det segmentet, som till exempel Adlibris, Bonnier Audio och SF Anytime. Tidigare har de också haft nöjet att arbeta med så vitt skilda kunder som Stockholms Stadsmission, MSD och Linas Matkasse.

Din profil:

HTML och CSS
Personen måste behärska såväl HTML som CSS obehindrat, både vad gäller att skriva egen kod och att förstå och sätta sig in i andras. Eftersom vi strävar efter att hela tiden ligga i framkant måste personen också vara väl bekant med de senaste versionerna och standarderna (i nuläget HTML5 och CSS3) och ha responsiv design som en självklar utgångspunkt. Detta ställer också stora krav på att kunna avgöra om, när, varför och hur kod måste anpassas för att presentera ett tillfredsställande resultat även för äldre webbläsare. Vana vid någon form av CSS-preprocessor som LESS, SASS eller liknande är mycket önskvärt och starkt meriterande, liksom vana vid ett eller flera CSS-ramverk som till exempel Twitter Bootstrap.

CMS
Personen måste ha god vana av och förståelse för att arbeta med content management-verktyg. Vana av WordPress och/eller Joomla är ett minimikrav. Detta innebär såväl att utgå från och anpassa befintliga teman och templates, som att vid behov kunna skapa egna från grunden. Andra verktyg som till exempel Drupal eller EPI Server är starkt meriterande. Förutom att kunna identifiera behov av, och leta fram lämpliga plugins, widgets etc. för olika ändamål, är det också önskvärt personen har sådana kunskaper i PHP (eller annat adekvat programmeringsspråk) att hen själv kan bygga skräddarsydda plugins/widgets efter behov.

Javascript
Ett minimikrav är att personen har vana och erfarenhet av att arbeta med jQuery eller motsvarande Javascript-ramverk som kan betraktas som branschstandard. Förutom att enbart kunna använda befintliga funktioner och plugins måste personen ha tillräckliga egna kunskaper i Javascript för att kunna förstå, modifiera och skapa egna funktioner vid behov, samt ha sådan förståelse för ramverket att hen kan lösa problem genom research i rätt kanaler.

Wireframing
Personen måste ha vana av att planera och strukturera webbplatser och -applikationer från grunden, samt att visualisera struktur, navigering etc. i tydliga wireframes.

UX-design
Personen måste ha god förståelse för användarvänlighet och interaktion, samt förmåga att analysera och omsätta designskisser och mockups i faktisk kod. Förutom förståelse är det mycket önskvärt att personen också har god vana att själv arbeta i Photoshop, Illustrator, Fireworks eller motsvarande mjukvara för att kunna producera mockups och designförslag, och/eller att tillsammans med designer kunna utvärdera och bearbeta befintligt sådant underlag.

Noggrannhet
Vår absoluta målsättning är att allt vi producerar ska hålla högsta klass både vad beträffar kod och design. Det är därför mycket viktigt att personen är noggrann, på gränsen till pedantisk i sitt arbete, ner på pixelnivå. Att läsa koden ska i princip vara lika behagligt för en annan utvecklare som det ska vara för användaren att besöka webbplatsen.

För mer info kontakta Jens Beck-Friis 0731-822926 jens@enkl.se

 

Ansök nu

 

Dela jobbannons