6 maj 2022

TILLSATT Kommunikatör till Systembolaget – konsult

Uppdraget är tillsatt

Period: 2022-06-01 – 2022-10-30 med option på förlängning
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm City, en del kan ske på distans efter överenskommelse

Projekt: Kommunikatör internkommunikation
Konsultens roll: Internkommunikatör

Kompetensnivå: 2
• Kunskap – generalistkompetens, hög kompetens inom aktuellt område/roll
• Erfarenhet – arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
• Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp
• Självständighet – stor

Om uppdraget:
Som internkommunikatör har du närmare 6000 medarbetare runt om i Sverige som din huvudsakliga målgrupp. Du tar fram kommunikations- och aktivitetsplaner, sätter budskap, mål och effekter för arbetet utifrån våra övergripande strategier. Du jobbar med alla avdelningar i organisationen och måste vara duktig på och gilla att skapa nya kontaktytor och hålla i gång tvärfunktionella nätverk.

Du arbetar med den interna kommunikationen i form av projekt-, förändrings- och ledningskommunikation och förväntas ta egna initiativ och proaktivt fånga idéer från verksamheten som skapar mervärde för målgruppen. Du arbetar kanaloberoende och hittar ständigt den bästa mixen för varje enskilt uppdrag.

Formella kompetenskrav/erfarenheter:
• Konsulten SKA ha minst 5 års erfarenhet av taktiskt och operativt internkommunikationsarbete.
• Konsulten SKA ha goda erfarenheter av projektledning och planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsaktiviteter.
• Konsulten SKA ha erfarenhet av tvärfunktionellt internkommunikationsarbete i större organisationer, minst 5 år.
• Konsulten SKA ha vana av att jobba i team med många kompetenser och ansvarsområden.
• Konsulten SKA ha god förståelse för digitala kommunikationskanaler som passar för internkommunikation.
• Konsulten SKA ha erfarenhet av ledningskommunikation.
• Konsulten SKA vara en säker användare av Office 365, SharePoint, Google Analytics och andra digitala verktyg.
• Konsulten SKA ha en god stilistisk förmåga.

• Konsulten BÖR ha erfarenhet av arbete i organisationen där merparten av de anställda inte är tjänstemän (meriterande).
• Konsulten BÖR ha erfarenhet av kriskommunikation (meriterande).
• Konsulten BÖR ha erfarenhet av publiceringsverktyg (meriterande).

Typiska arbetsuppgifter:
• Stötta chefer, VD, företagsledningen och medarbetare med operativt kommunikationsarbete, exempelvis ta fram kommunikationsplaner, skriva nyheter, skriva manus, fånga in och lyfta kommunikativa behov målgruppen har, ta fram informationsmaterial och skapa innehåll för alla kanaler.
• Planera och säkra genomförandet av och följa upp nödvändig intern och extern kommunikation som behövs för att leverera på målbild och önskade effekter
• Planera och samordna genomförande av kommunikationsinsatser och uppföljning av önskad effekt/värde
• Säkerställa intern samordning och förankring med berörda parter i organisationen
• Ansvara för att alla leveranser är kvalitetssäkrade.
• Stötta företagsledningens med interna informationsinsatser (tex artiklar intranätet, ppt för intern förankring, ledarbrev, filmer). Sker i nära samarbete med förändringsledaren.

Ansvarsområden:
• Ansvara för att driva det interna kommunikationsarbetet tillsammans med strateg internkommunikation.
• Driva det taktiskt/operativa arbetet med planerade och beslutade informationsaktiviteter för interna målgrupper, så som: Områdeschefer, Butikschefer, Butiksmedarbetare, Ledningsgrupper, Enheter, Medarbetare HK
• Upprätta planer för internkommunikation
• Leda genomförandet av planerade och beslutade internkommunikationsinsatser.

Din ansökan till uppdraget:
Svara med en välskriven CV (Word-format) som matchar kravbild och svara på de olika SKA- och BÖR-kraven.

För mer info Jens Beck-Friis 0731-822926 jens@enkl.se

 

Uppdraget är tillsatt

 

Dela jobbannons